Vážení používatelia!
 

Aktualizácia údajov zo školských informačných systémov do Centrálneho registra za jún bude realizovaná do 5.7.2018.

 

Vítame Vás na informačnej stránke MŠVVaŠ SR venovanej poskytovaniu údajov za školy a školské zariadenia do Centrálneho registra (CR) v súlade s legislatívou. Na tomto mieste budú priebežne zverejňované informácie súvisiace s poskytovaním týchto údajov. V jednotlivých záložkách nájdete nasledovné informácie a funkcionalitu: 

  • ohľadom zberu údajov do CR (metodický pokyn)
  • informácie týkajúce sa ŠIS
  • často kladené otázky
  • prehľad škôl s počtami žiakov a učiteľov
  • aktuálne stavy registrov a číselníkov
  • privátne údaje, funkcionalitu pre schvalovateľov výkazov a údaje výkazov
 
V roku 2017/18 sa táto povinnosť týka len škôl (materské školy, základné školy, stredné školy včítane stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania, špeciálne školy) bez ohľadu na ich právnu subjektivitu a zriaďovateľa a netýka sa školských zariadení. Táto povinnosť sa zatiaľ netýka údajov detí a žiakov pre školy pri zdravotníckych zariadeniach a žiakov stredísk praktického vyučovania.
 
Upozornenie: Údaje žiakov a zamestnancov sa na serveri CR úspešným spracovaním prepisujú. Údaje predchádzajucej spracovanej dávky sú vymazané a zapísané sú údaje novej spracovanej dávky. Preto nie je možné zo strany škôl odosielať z jedného svojho systému zvlášť iba žiakov a z iného systému zvlášť iba zamestnancov, pretože v takýchto prípadoch sa vždy niečo vynuluje.
 
Na stránke ministerstva sú zverejnené informácie k ochrane osobných údajov v rezorte školstva.
Úvodná prezentácia zo školení marec-apríl 2018
Prezentácia o tomto portáli
Prezentácia metodického usmernenia k záložke Výkazy
 
V prípade riešenia problémov pri poskytovaní údajov do CR sa môžte obrátiť na:
e-mail: helpdesk@iedu.sk, telefón: +421 800 138 033 - voľba 1 (v pracovných dňoch v čase 8:00-15:00).