Vážení používatelia!
 

Aktualizácia údajov zo školských informačných systémov do Centrálneho registra za február 2019 je akceptovaná do 5.3.2019 včítane.

 

 

Vítame Vás na informačnej stránke MŠVVaŠ SR venovanej poskytovaniu údajov za školy a školské zariadenia do Centrálneho registra (CR) v súlade s legislatívou. Na tomto mieste budú priebežne zverejňované informácie súvisiace s poskytovaním týchto údajov. V jednotlivých záložkách nájdete nasledovné informácie a funkcionalitu: 

  • ohľadom zberu údajov do CR (metodický pokyn)
  • informácie týkajúce sa ŠIS
  • často kladené otázky
  • prehľad škôl s počtami žiakov a učiteľov
  • aktuálne stavy registrov a číselníkov
  • privátne údaje, funkcionalitu pre schvalovateľov výkazov a údaje výkazov
 
V roku 2018/19 sa povinnosť odosielania jednotkových údajov každý mesiac týka len škôl (materské školy, základné školy, stredné školy včítane pracovísk praktického vyučovania, špeciálne školy) bez ohľadu na ich právnu subjektivitu a zriaďovateľa a netýka sa školských zariadení. Táto povinnosť sa zatiaľ netýka údajov detí a žiakov pre školy pri zdravotníckych zariadeniach.
 
Upozornenie: Údaje žiakov a zamestnancov sa na serveri CR úspešným spracovaním prepisujú. Od septembra 2018 môžu ŠIS posielať údaje zvlášť za žiakov a zvlášť za zamestnancov. Údaje predchádzajucej spracovanej dávky (pre žiakov alebo zamestnancov) sú vymazané a zapísané sú údaje  novej spracovanej dávky. Keďže v ŠIS je možné nastaviť poslanie údajov zvlášť žiakov a zvlášť za zamestnancov nezabudnite, že každá spravodajská jednotka (až na pár výnimiek) musí každý mesiac poslať údaje aj za žiakov aj za zamestnancov.
 
Od decembra 2018 kmeňové školy nastavujú vo svojich ŠIS pri žiakoch, ktorí odišli do školy pri LVS alebo RC prerušenie štúdia a nie ukončenie štúdia ako doteraz.
 
Na stránke ministerstva sú zverejnené informácie k ochrane osobných údajov v rezorte školstva.
Úvodná prezentácia zo školení marec-apríl 2018
Prezentácia o tomto portáli
Prezentácia metodického usmernenia k záložke Výkazy
 

Video návod k crinfo.iedu.sk - ako získať údaje o Rezortnom informačnom systéme a ako si školy môžu skontrolovať správnosť zadaných údajov.

V prípade, že sa prihlasujete ako zriaďovateľ, návod na činnosti, ktoré sa od Vás vyžadujú nájdete

Pre zobrazenie pôvodného inštruktážneho videa prosím použite nasledovnú linku Video
 
V prípade riešenia problémov pri poskytovaní údajov do CR sa môžte obrátiť na:
e-mail: helpdesk@iedu.sk, telefón: +421 800 138 033 - voľba 1 (v pracovných dňoch v čase 8:00-15:00).