Vážení používatelia!
 

Dňa 10.9.2018 boli školám/škol. zariadeniam posielané mailom prihlasovacie údaje a pokyny. Ak škola taký mail nedostala, nech sa obráti na helpdesk (kontakt dolu). Aktualizácia údajov zo školských informačných systémov do Centrálneho registra je realizovaná v septembri 2018 podľa stavu k 15.9.2018. Aktualizácia končí 30.9.2018 - do tohto termínu ale musia byť odoslané aj protokoly zriaďovateľov pre normatívne financovanie a protokoly obcí pre DPFO. Školám sa preto odporúča mať odoslané správne údaje do 25.9.2018.

 

Problém s preťaženými  telefónnymi linkami na helpdesku: volá veľmi veľa škôl. Keď sa všetky linky do ústredne zaplnia čakajúcimi hovormi, ďalší volajúci už je automaticky vyradený a dostane signál, že linka je preťažená. To je štandardný postup Telekomu. Školy ktoré sa hneď nedovolajú, nech počkajú a skúsia zavolať neskôr. Ak ste poslali mail, tak netelefonujte.

Ak ste prihlásený na tejto stránke ako škola/zriaďovateľ a idete na obed alebo dlhšiu prestávku, odhláste sa a zavrite všetky okná prehliadača. Predídete tým vypršaniu platnosti tokenu a zobrazeniu chyby: Používateľ nie je prihlásený, alebo je používateľský token už neplatný. 

 

Vítame Vás na informačnej stránke MŠVVaŠ SR venovanej poskytovaniu údajov za školy a školské zariadenia do Centrálneho registra (CR) v súlade s legislatívou. Na tomto mieste budú priebežne zverejňované informácie súvisiace s poskytovaním týchto údajov. V jednotlivých záložkách nájdete nasledovné informácie a funkcionalitu: 

  • ohľadom zberu údajov do CR (metodický pokyn)
  • informácie týkajúce sa ŠIS
  • často kladené otázky
  • prehľad škôl s počtami žiakov a učiteľov
  • aktuálne stavy registrov a číselníkov
  • privátne údaje, funkcionalitu pre schvalovateľov výkazov a údaje výkazov
 
V roku 2018/19 sa povinnosť odosielania jednotkových údajov každý mesiac týka len škôl (materské školy, základné školy, stredné školy včítane pracovísk praktického vyučovania, špeciálne školy) bez ohľadu na ich právnu subjektivitu a zriaďovateľa a netýka sa školských zariadení. Táto povinnosť sa zatiaľ netýka údajov detí a žiakov pre školy pri zdravotníckych zariadeniach.
 
Upozornenie: Údaje žiakov a zamestnancov sa na serveri CR úspešným spracovaním prepisujú. Údaje predchádzajucej spracovanej dávky sú vymazané a zapísané sú údaje novej spracovanej dávky. Preto nie je možné zo strany škôl odosielať z jedného svojho systému zvlášť iba žiakov a z iného systému zvlášť iba zamestnancov, pretože v takýchto prípadoch sa vždy niečo vynuluje.
 
Na stránke ministerstva sú zverejnené informácie k ochrane osobných údajov v rezorte školstva.
Úvodná prezentácia zo školení marec-apríl 2018
Prezentácia o tomto portáli
Prezentácia metodického usmernenia k záložke Výkazy
 

Video návod k crinfo.iedu.sk - ako získať údaje o Rezortnom informačnom systéme a ako si školy môžu skontrolovať správnosť zadaných údajov.

Pre zobrazenie pôvodného inštruktážneho videa prosím použite nasledovnú linku Video
 
V prípade riešenia problémov pri poskytovaní údajov do CR sa môžte obrátiť na:
e-mail: helpdesk@iedu.sk, telefón: +421 800 138 033 - voľba 1 (v pracovných dňoch v čase 8:00-15:00).