Dátum platnosti údajov k: 31.05.2019 Posledná aktualizácia údajov na stránke: 26.5.2019 16:00:30
Počet žiakov znamená počet platných štúdií k dátumu platnosti údajov na danej škole (vrátane prerušených štúdií a dlhodobých neprítomností)
Počet zamestnancov znamená počet platných zamestnaneckých pomerov k dátum platnosti údajov na danej škole (vrátane dlhodobých neprítomností)