Dátum platnosti údajov k: 31.01.2019 Posledná aktualizácia údajov na stránke: 20.1.2019 0:00:30
Počet žiakov znamená počet platných štúdií k dátumu platnosti údajov na danej škole
Počet zamestnancov znamená počet platných zamestnaneckých pomerov k dátum platnosti údajov na danej škole