Školy poskytujú údaje do CR prostredníctvom svojich školských informačných systémov (aScAgenda, eŠkola) - ŠIS.Školy, ktoré nemajú tieto ŠIS si môžu nainštalovať bezplatnú verziu týchto programov na odoslanie údajov do CR.
 
Pokyny pre jednotlivé ŠIS:
 

Program aScAgenda spoločnosti aSc s.r.o.

 
  1. v menu Hlavný/Odoslať štatistiky/Vypublikovanie údajov do Centrálneho registra (CR) zvoľte Pripraviť údaje na odoslanie,
  2. v záložke Odosielanie údajov vyplňte prihlasovacie meno a heslo do CR a zvoľte Komunikovať so serverom CR,
  3. ďalšia výmena dát oboch systémov (školský a CR) je plne automatizovaná, používateľ iba sleduje hlásenia systému.
 
Program ascAgenda  si môžete stiahnuť z http://agenda.skoly.org
Na www.skoly.org je zoznam školení a helpov pre nových používateľov. Konkrétne pre prvú orientáciu v systéme slúži help na www.pomoc.skoly.org, kapitola Prvé kroky, odosielanie do Centrálneho registra je na linke www.pomoc.skoly.org/?1673
V prípade riešenia problémov pri poskytovaní údajov do CR sa môžte obrátiť na:
e-mail: agenda@asc.sk, telefón: +421 2 4425 2580, +421 2 5262 3660
 
 
 

Program eŠkola spoločnosti ŠEVT a.s.

 
  1. v hlavnom menu zvoľte Centrálny register (CR),
  2. v rámci tejto položky sú Vám k dispozícii základné služby pre komunikáciu s CR,
  3. po výbere požadovanej služby zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo (z tohto e-mailu) a kliknite na Pokračovať.
 
Podrobnejšie postupy nájdete na http://www.vsetkopreskolu.sk/casto-kladene-otazky/category/eskola. Program eŠkola si môžete stiahnuť z http://www.vsetkopreskolu.sk/na-stiahnutie  
V prípade riešenia problémov pri poskytovaní údajov do CR sa môžte obrátiť na:
e-mail: eskola@sevt.sk, telefón: +421 42 4329671