Úvod

Vážení používatelia!

Z dôvodu, že niektorí používatelia opakovane posielajú údaje bez toho, aby počkali na prijatie odpovede zo servera RIS, vytvorila sa na strane servera RIS fronta ešte nespracovaných údajov. Následkom toho trvá spracovanie údajov zo škôl dlhšie, a preto nie je možné získať odpoveď z RIS okamžite. Všetky poslané údaje budú  spracované. Prosíme používateľov, aby po odoslaní dávky zo svojho informačného systému trpezlivo počkali na odpoveď zo servera RIS a neposielali ďalšie dávky, pokiaľ nedostanú odpoveď. Odosielaním ďalších dávok zbytočne zaťažujú server RIS a všetci používatelia potom čakajú dlhšie.

V termíne od 16.9. do 30.9.2016 prebieha aktualizácia údajov do Centrálneho registra podľa stavu k 15.9.2016.
Upozorňujeme, že v šk. roku 2016/17 boli všetkým školám vygenerované a poslané nové heslá. Minuloročné sú neplatné.


Vítame Vás na informačnej stránke MŠVVaŠ SR venovanej poskytovaniu údajov za školy a školské zariadenia do Centrálneho registra (CR) v súlade s legislatívou. Na tomto mieste budú priebežne zverejňované informácie súvisiace s poskytovaním týchto údajov. V jednotlivých záložkách nájdete nasledovné informácie:

  • ohľadom zberu údajov do CR (metodický pokyn)
  • informácie týkajúce sa ŠIS
  • často kladené otázky
  • prehľad škôl s počtami žiakov a učiteľov

V roku 2016 sa táto povinnosť týka len škôl (materské školy, základné školy, stredné školy včítane stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania, špeciálne školy) bez ohľadu na ich právnu subjektivitu a zriaďovateľa a netýka sa školských zariadení. Táto povinnosť sa zatiaľ netýka údajov detí a žiakov pre školy pri zdravotníckych zariadeniach.

V prípade riešenia problémov pri poskytovaní údajov do CR sa môžte obrátiť na:
e-mail: helpdesk@iedu.sk, telefón: +421 800 138 033 - voľba 1 (v pracovných dňoch v čase 8:00-15:00).