Kontakty

 

Pokiaľ potrebujete konzultovať niektoré nejasnosti, prípadne problémy, ktoré sa vyskytnú pri použití internetovej aplikácie, uvádzame kontaktné adresy .

Pre riešenie problémov s prihlasovacími údajmi do CR sa môžete v pracovných dňoch v čase 8:00-15:00 obrátiť na helpdesk DC MŠVVaŠ SR

e-mail: helpdesk@iedu.sk,

telefón: +421 800 138 033 - voľba 1

 

Kontakty na riešenie problémov vo vašich školských informačných systémoch  nájdete na stránke crinfo

https://crinfo.iedu.sk/RISPortal/sis/

 

Kontakty na riešenie problémov ohľadne chýbajúcich pridelených povolených študijných a učebných odborov školám

e-mail: anton.kvassay@cvtisr.sk,

 

Konzultácie týkajúce sa technických problémov CRINFO, zberaných údajov, registra škôl a ŠZ, registra zriaďovateľov a zmien identifikačných údajov organizácie

 

MŠVVaŠ Odbor správy rezortných údajov

 

RNDr. Július Ertl 

julius.ertl@minedu.sk 

02 / 593 742 01 

 

Ing. Marián Kováčik 

marian.kovacik@minedu.sk

02 / 593 742 08

Mgr. Simona Fejová

simona.fejova@minedu.sk

02 / 593 744 46

 

 

Konzultácie ohľadne nejasností, prípadne problémov, ktoré sa vyskytnú pri použití internetovej aplikácie Zber údajov pre normatívne financovanie (EDUZBER):     

CVTI SR – odbor ŠVS           
Ing. Zuzana Onderikova                                        
zuzana.onderikova@svsba.sk                                 
02 / 69 295 501

 
Ing. František Putera                                        
frantisek.putera@svsba.sk                                  
02 / 69 295 502

 

                          
Ing. Tibor Nágl                                        
tibor.nagl@svsba.sk                                  
02 / 69 295 505

 

 
 
 

 

 

Konzultácie týkajúce sa metodiky     

Odbor školstva OÚ Bratislava           
Mgr. Rudolf Novák                                        
rudolf.novak@minv.sk                                 
0961 046 410, 0915 837 223

Odbor školstva OÚ Žilina 
PhDr. Janka Eldesová                                        
janka.eldesova@minv.sk                                 
041 / 733 5884

 

Odbor školstva OÚ Trnava                          
RNDr. Eva Huttová                                        
Eva.Huttova@minv.sk                                  
033 / 555 01 71

 

Odbor školstva OÚ Banská Bystrica 
Mgr. Pavol Kuka 
pavol.kuka@minv.sk 
048 / 430 66 13

 

 

Odbor školstva OÚ Trenčín                         
Mgr. Anna Turanová                                     
anna.turanova@minv.sk                              
032 / 741 13 29, 0905 479 839

Odbor školstva OÚ Prešov 
PhDr. Anna Böhmerová 
anna.bohmerova@minv.sk 
051 / 746 27 38, 0918 829 605

 

Odbor školstva OÚ Nitra 
Mgr. Marián Moravčík 
marian.moravcik2@minv.sk 
037 / 696 93 24, 0918 379 438

 

Odbor školstva OÚ Košice 
Ing. Magdaléna Vitkovičová 
magdalena.vitkovicova@minv.sk 
055 / 724 51 11