Kontakty

 

Pokiaľ potrebujete konzultovať niektoré nejasnosti, prípadne problémy, ktoré sa vyskytnú pri použití internetovej aplikácie, uvádzame kontaktné adresy .

Pre riešenie problémov s prihlasovacími údajmi do CR sa môžete v pracovných dňoch v čase 8:00-15:00 obrátiť na helpdesk DC MŠVVaŠ SR

e-mail: helpdesk@iedu.sk,

telefón: +421 800 138 033 - voľba 1

 

Kontakty na riešenie problémov vo vašich školských informačných systémoch  nájdete na stránke crinfo

https://crinfo.iedu.sk/RISPortal/sis/

 

Kontakty na riešenie problémov ohľadne chýbajúcich pridelených povolených študijných a učebných odborov školám

e-mail: anton.kvassay@cvtisr.sk,

 

Konzultácie týkajúce sa technických problémov CRINFO, zberaných údajov, registra škôl a ŠZ, registra zriaďovateľov a zmien identifikačných údajov organizácie

 

MŠVVaŠ Odbor správy rezortných údajov

 

RNDr. Július Ertl 

julius.ertl@minedu.sk 

02 / 593 742 01 

 

Ing. Marián Kováčik 

marian.kovacik@minedu.sk

02 / 593 742 08

Mgr. Simona Fejová

simona.fejova@minedu.sk

02 / 593 744 46

 

 

Konzultácie týkajúce sa metodiky     

Odbor školstva OÚ Bratislava
Ľubomír Čamek
                                        
lubomir.camek@minv.sk                                  
09610 46435

Odbor školstva OÚ Žilina
Mgr. Emília Berzáková
                                        
emilia.berzakova@minv.sk                                  
041 / 7335 881

 

Odbor školstva OÚ Trnava                          
Mgr. Martina Domoráková
                                        
martina.domorakova@minv.sk                                  
033 / 5550 170

 

Odbor školstva OÚ Banská Bystrica 
Mgr. Eva Lichá
 
eva.licha@minv.sk 
048 / 4306 637

 

 

Odbor školstva OÚ Trenčín                         
Mgr. Daniel Divinský                                    
daniel.divinsky@minv.sk                              
032 / 7411 328

Odbor školstva OÚ Prešov 
Mgr. Miloš Križan
 
milos.krizan@minv.sk 
051 / 7462 712

 

Odbor školstva OÚ Nitra 
Mgr. Ernest Decsi
ernest.decsi@minv.sk 
037 / 6969 332

 

Odbor školstva OÚ Košice 
Mgr. Klaudia Miklodová
 
klaudia.miklodova@minv.sk 
055 / 7245 448