V záujme zjednodušenia preukazovania bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov bude od 1. decembra 2019 možné poskytnúť osobné údaje, potrebné na vydanie odpisu registra trestov, prostredníctvom aplikácie zverejnenej v tejto záložke, vrátane odmietnutia poskytnutia osobných údajov.

Aplikačná pomôcka pre pedagógov s rozpracovaním procesu pri preukazovaní bezúhonnosti je zverejnená na webovej stránke https://www.minedu.sk/data/att/15368.pdf.

Postupy:

Videonávody:

Ako zadať špeciálne znaky na klávesnici:

Držte tlačidlo ALT, ktoré sa nachádza na spodku klávesnice vľavo od medzerníka a vyťukajte tlačidlá číslic podľa znaku, ktorý potrebujete.
Ak potrebujete napr. znak # tak musite držať tlačidlo ALT a stlačte postupne číslice 3 a 5 na klávesnici.

Špeciálny znak ! # $ * , . : @
ALT + číslice 33 35 36 42 44 46 58 64

Upozornenie na možné problémy s prehliadačom Internet Explorer

Ospravedlňujeme sa Vám za možné problémy, ktoré sa Vám zobrazujú pri použití webového prehliadača Internet Explorer. Problém sa snažíme vyriešiť.
Odporúčame použiť prehliadače Mozilla Firefox resp. Chrome, kde neevidujeme takéto problémy:
         Mozilla Firefox    - https://www.mozilla.org/sk/firefox/new/   - stlačte tlačidlo Prevziať resp. Download na danej stránke.
         Google Chrome  - https://www.google.com/intl/sk/chrome/  - stlačte tlačidlo Stiahnuť Chrome resp. Download Chrome na danej stránke.

UPOZORNENIE

V zoznamoch zamestnancov s prihlasovacími údajmi bola zrušená kontrola, aby sa v nich zobrazovali iba pedagogickí a odborní zamestnanci z dôvodu, že mnohé školy posielajú nesprávne údaje do RIS zo ŠIS (aSc agenda, eŠkola).
Pre bezúhonnosť je potrebné prístupové údaje odovzdať LEN PEDAGOGICKÝM a ODBORNÝM zamestnancom.
V prípade, že aj napriek vyššie uvedenému Vám budú v zozname zamestnancov (účtov) chýbať niektorí pedagogickí alebo odborní zamestnanci tak Vám odporúčame aby sa chýbajúci zamestnanec zaregistroval cez možnosť „Registrácia“.

 

 1. Ak ste pedagogický, alebo odborný zamestnanec a už máte prihlasovacie údaje na portál CRINFO, ktoré ste mohli získať:
  • od riaditeľa Vašej školy, ak ste zamestnaný v MŠ, ZŠ alebo strednej škole (v opačnom prípade kontaktujte svojho riaditeľa) alebo
  • prostredníctvom emailovej správy bez registrácie (môže sa týkať zamestnávateľov mimo rezortu školstva) alebo
  • prostredníctvom registrácie (viď. bod 2) ,
  potom pokračujte prostredníctvom tlačidla „Prihlásenie“.
 2. Ak ste pedagogický, alebo odborný zamestnanec zamestnaný v ZUŠ, jazykovej škole, v inom školskom zariadení alebo ste sa nenašli v bode 1, potom sa zaregistrujte na portál CRINFO prostredníctvom tlačidla „Registrácia“.
  Po úspešnom vybavení žiadosti o registráciu Vám budú doručené Vaše prihlasovacie údaje na Vami zadanú emailovú adresu pri registrácii. Tieto údaje následne použite na „Prihlásenie“.
  Poznámka: Ak ste zamestnancom viacerých škôl/organizácií, tak sa registrujete/prihlasujete iba raz.