Nové od r. 2022:

Podľa novely zákona č. 138/2019 Z. z. účinnej od 1.1.2022 

Praktická realizácia vyššie uvedeného je realizovaná školami alebo školskými zariadeniami na tejto stránke nasledovným postupom:
Škola, ktorá je zamestnávateľom zamestnanca a musí zadať do systému výsledok vyhodnotenia:
a. Na záložke „Bezúhonnosť“ zvolí „Prihlásenie zamestnávateľa“
b. Zobrazí sa obrazovka „Vyhodnotenie bezúhonnosti“ a tam zvolí „Zápis vyhodnotenia bezúhonnosti“
c. Zobrazí sa obrazovka, na ktorej zadá údaje osoby a výsledok vyhodnotenia bezúhonnosti.

Škola, ktorá chce vyhľadať výsledok vyhodnotenia bezúhonnosti zamestnanca:
a. Na záložke „Bezúhonnosť“ zvolí „Prihlásenie zamestnávateľa“
b. Zobrazí sa obrazovka „Vyhodnotenie bezúhonnosti“, tam zvolí „Zobrazenie vyhodnotenia bezúhonnosti“
c. Zobrazí sa obrazovka „Zobrazenie vyhodnotenia bezúhonnosti“, tam zadá údaje osoby a dá „Zobraziť výsledok vyhodnotenia bezúhonnosti“.

 

Pôvodný text:

V záujme zjednodušenia preukazovania bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov je od 1. decembra 2019 možné poskytnúť osobné údaje, potrebné na vydanie odpisu registra trestov, prostredníctvom aplikácie zverejnenej v tejto záložke, vrátane odmietnutia poskytnutia osobných údajov.

Aplikačná pomôcka pre pedagógov s rozpracovaním procesu pri preukazovaní bezúhonnosti je zverejnená na webovej stránke https://www.minedu.sk/data/att/15368.pdf.

Postupy:

Videonávody:

Ako zadať špeciálne znaky na klávesnici:

Držte tlačidlo ALT, ktoré sa nachádza na spodku klávesnice vľavo od medzerníka a vyťukajte tlačidlá číslic podľa znaku, ktorý potrebujete.
Ak potrebujete napr. znak # tak musite držať tlačidlo ALT a stlačte postupne číslice 3 a 5 na klávesnici.

Špeciálny znak ! # $ * , . : @
ALT + číslice 33 35 36 42 44 46 58 64

Upozornenie na možné problémy s prehliadačom Internet Explorer

Ospravedlňujeme sa Vám za možné problémy, ktoré sa Vám zobrazujú pri použití webového prehliadača Internet Explorer - tento prehliadač už nie je zo strany Microsoftu podporovaný. Odporúčame použiť prehliadače Mozilla Firefox resp. Chrome, resp. Edge:
         Mozilla Firefox    - https://www.mozilla.org/sk/firefox/new/   - stlačte tlačidlo Prevziať resp. Download na danej stránke.
         Google Chrome  - https://www.google.com/intl/sk/chrome/  - stlačte tlačidlo Stiahnuť Chrome resp. Download Chrome na danej stránke.

UPOZORNENIE

V zoznamoch zamestnancov s prihlasovacími údajmi bola zrušená kontrola, aby sa v nich zobrazovali iba pedagogickí a odborní zamestnanci z dôvodu, že mnohé školy posielajú nesprávne údaje do RIS zo ŠIS (aSc agenda, eŠkola).
Pre bezúhonnosť je potrebné prístupové údaje odovzdať LEN PEDAGOGICKÝM a ODBORNÝM zamestnancom.
V prípade, že aj napriek vyššie uvedenému Vám budú v zozname zamestnancov (účtov) chýbať niektorí pedagogickí alebo odborní zamestnanci tak Vám odporúčame aby sa chýbajúci zamestnanec zaregistroval cez možnosť „Registrácia“.

 

 1. Ak ste pedagogický, alebo odborný zamestnanec a už máte prihlasovacie údaje na portál CRINFO, ktoré ste mohli získať:
  • od riaditeľa Vašej školy, ak ste zamestnaný v MŠ, ZŠ alebo strednej škole (v opačnom prípade kontaktujte svojho riaditeľa) alebo
  • prostredníctvom emailovej správy bez registrácie (môže sa týkať zamestnávateľov mimo rezortu školstva) alebo
  • prostredníctvom registrácie (viď. bod 2) ,
  potom pokračujte prostredníctvom tlačidla „Prihlásenie“.
 2. Ak ste pedagogický, alebo odborný zamestnanec zamestnaný v ZUŠ, jazykovej škole, v inom školskom zariadení alebo ste sa nenašli v bode 1, potom sa zaregistrujte na portál CRINFO prostredníctvom tlačidla „Registrácia“.
  Po úspešnom vybavení žiadosti o registráciu Vám budú doručené Vaše prihlasovacie údaje na Vami zadanú emailovú adresu pri registrácii. Tieto údaje následne použite na „Prihlásenie“.
  Poznámka: Ak ste zamestnancom viacerých škôl/organizácií, tak sa registrujete/prihlasujete iba raz.