Dátum platnosti údajov k: 15.09.2019 Posledná aktualizácia údajov na stránke: 15.9.2019 8:30:23
Počet žiakov znamená počet platných štúdií k dátumu platnosti údajov na danej škole (vrátane prerušených štúdií a dlhodobých neprítomností)
Počet zamestnancov znamená počet platných zamestnaneckých pomerov k dátum platnosti údajov na danej škole (vrátane dlhodobých neprítomností)