Dátum platnosti údajov k: 31.01.2021 Posledná aktualizácia údajov na stránke: 17.1.2021 6:00:45
Počet žiakov znamená počet platných štúdií k dátumu platnosti údajov na danej škole (vrátane prerušených štúdií a dlhodobých neprítomností)
Počet zamestnancov znamená počet platných zamestnaneckých pomerov k dátum platnosti údajov na danej škole (vrátane dlhodobých neprítomností)