Dátum platnosti údajov k: 31.10.2020 Posledná aktualizácia údajov na stránke: 27.10.2020 22:30:38
Počet žiakov znamená počet platných štúdií k dátumu platnosti údajov na danej škole (vrátane prerušených štúdií a dlhodobých neprítomností)
Počet zamestnancov znamená počet platných zamestnaneckých pomerov k dátum platnosti údajov na danej škole (vrátane dlhodobých neprítomností)