Dátum platnosti údajov k: 31.05.2024 Posledná aktualizácia údajov na stránke: 18.5.2024 1:31:33
Počet žiakov znamená počet platných štúdií k dátumu platnosti údajov na danej škole (vrátane prerušených štúdií a dlhodobých neprítomností)
Počet zamestnancov znamená počet platných zamestnaneckých pomerov k dátum platnosti údajov na danej škole (vrátane dlhodobých neprítomností)